1. Fundusz Edukacyjny

(w przygotowaniu)

W ramach projektu:

I. Organizujemy przyjazdy, spotkania edukacyjne, naukowe i kulturalne przede wszystkim z Polakami z zagranicy, którzy uczą się lub studiują poza granicami Polski, a chcieliby poznać Polskę oraz zdobyć nowych przyjaciół czy wymienić się swoim doświadczeniem lub wiedzą.

II. Organizujemy spotkania naukowe lub kulturalne. Program skierowany przede wszystkim dla naukowców lub ludzi związanych z kulturą tożsamościową, (np. zespołami muzycznymi czy artystami), którzy chcą zaprezentować kulturę przodków i obyczaje lub własny dorobek polskim obywatelom.

III. Programy edukacyjne i kulturowe skierowane również dla młodzieży mieszkającej w kraju.

2. Fundusz Stypendialny

(w przygotowaniu)

I. Skierowany dla Polaków zza wschodniej granicy którzy chcieliby podjąć naukę w kraju lub się dokształcać.

II. Druga część funduszu skierowana dla zdolnej młodzieży polskiej, która pochodzi przede wszystkim z rodzin wielodzietnych. Dla stypendystów przewidziany jest program wynajmu akademika, wykupienie karnetów na stołówkę, zakup podręczników czy dotowanie edukacji w wybranej przez siebie szkole

3.Fundusz Wymiany Młodzieży

(w przygotowaniu)

W ramach projektu:

I. Organizowanie spotkań z ludźmi z innych krajów skierowany przede wszystkim na rozwój wielokulturowości tożsamościowej. W ramach tego programu organizujemy spotkania naukowe i kulturalne, gdzie zagraniczni goście mogą opowiedzieć o swojej kulturze, zwyczajach czy nawet religii.

II. Organizowanie spotkań ściśle naukowych. Tylko prowadzenie dialogu międzynarodowego lub międzykulturowego może sprzyjać rozwiązaniu problemów.

III. Spotkania młodych przedsiębiorców.

Translate »»
    Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube